2 lipca 2017

Główny zabieg leczniczy

Zabieg leczniczy, który ma być skuteczny powinien bazować na dokładnym badaniu pacjenta i zaplanowaniu skutecznych strategii leczniczych. Powinien być kompleksowy i składać się z umiejętnie dobranych specjalistycznych metod wykorzystywanych w fizjoterapii (w modelu EBM- Evidence Based Medicine). W gabinetach UNICA preferujemy podejście całościowe do problemu pacjenta. Szczegółowej analizie i badaniu poddawany jest układ anatomiczny od napięć w układzie mięśniowo- szkieletowym po ocenę istniejących dysfunkcji w układzie narządów wewnętrznych. Dodatkowo, w zależności od potrzeb pacjenta, ocenie podlega również relacja psychosomatyczna, czyli wpływ czynników psychicznych na powstanie konkretnych napięć w ciele.

W swojej pracy łącze klasyczne podejście medyczne z zakresu fizjoterapii, z wiedzą z zakresu dziedzin jak psychosomatyka i rozwój duchowy. Wszystko to indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta.

Podejście całościowe:

Pacjent stanowi całość – ciało, psychika i dusza. Pacjent jest człowiekiem, nie jednostką chorobową. Pacjent czynnie i świadomie uczestniczy w procesie leczenia. Leczenie skupia się w miarę możliwości na przyczynie choroby, nie tylko na łagodzeniu symptomów. Istotne jest również zauważenie potrzeby zachowania równowagi na wszystkich badanych poziomach.

W razie wątpliwości zwracam także uwagę na potrzebę wykonania szczegółowych badań, czy konsultacji z lekarzami specjalistami.