8 lipca 2017

Terapia Punktów Spustowych

Terapia ta została stworzona w latach 80. XX wieku przez amerykańską lekarkę Janet Travell oraz Davida Simmonsa, profesora Uniwersytetu Kalifornijskiego. W pracy „Myofascial pain and dysfunction. The Trigger Point Manual” przedstawili oni zasady rozpoznawania i terapii punktów spustowych.

Mięśniowo- powięziowy punkt spustowy (MTrPs) – stanowi nadwrażliwe miejsce zlokalizowane w obrębie brzuśca mięśniowego lub powięzi mięśnia. Punkt spustowy jest wrażliwy na nacisk, który wywołuje tkliwość i ból o charakterze promieniującym lub rzutowanym. Pojawiają się one często w mięśniach chronicznie narażonych na przeciążenia. Punkty spustowe występują także w innych tkankach takich jak skóra, tkanka tłuszczowa, więzadła, ścięgna, torebka stawowa czy okostna. Natomiast nie wywołują one dolegliwości promieniujących.

Jeśli chodzi o leczenie punktów spustowych, istnieje wiele zróżnicowanych metod leczenia z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich, takich jak: techniki energizacji mięśni jak poizometryczna relaksacja czy recyprokalne hamowanie, specjalne techniki masażu jak masaż poprzeczny czy funkcyjny, mięśniowo- powięziowe rozluźnianie, które mają na celu zmniejszenie napięcia oraz dolegliwości bólowych w obrębie MTrPs.