2 lipca 2017

Diagnostyka funkcjonalna

Diagnostyka Funkcjonalna czyli najważniejszy element terapii.

Każdy zabieg leczniczy jest poprzedzony diagnostyką funkcjonalną składającą się z pewnych selektywnych testów, mających na celu obiektywizację stanu czynnościowego pacjenta. Mówiąc prościej poprzez diagnostykę funkcjonalną  terapeuta  stara się dociec przyczyny dolegliwości u pacjenta, doszukując się konkretnej struktury anatomicznej, lub łańcucha kompensacji odpowiedzialnych za pojawienie się dolegliwości bólowych i zaburzeń funkcji. 

Dzięki takiemu podejściu wzrasta skuteczność terapii, która od tej pory celowana jest w przyczynę dolegliwości. Oczywiście badanie czynnościowe korelowane jest z badaniami obrazowymi (jeśli pacjent już jakieś posiada), oraz szczegółowym wywiadem. Wykonuje się ją także niejednokrotnie w trakcie trwania zabiegów, aby ocenić efekty terapii i słuszność założeń wstępnych co do przyczyny problemów.