8 lipca 2017

Fascial Distortion Model

FDM (Fascial Distortion Model)– jest to metoda terapeutyczna stworzona przez osteopatę Stephena Typaldosa, często nazywana również Metodą Typaldosa. Koncepcja ta bazuje na badaniu i leczeniu zaburzeń powięzi. Według tej metody przyczyną dolegliwości bólowych i ograniczeń funkcjonowania organizmu jest jedna, lub więcej, z sześciu głównych dystorsji (odkształceń) powięziowych. Jest kompleksowym i nowym spojrzeniem pozwalającym na zrozumienie i leczenie urazów w oparciu o model powięziowy. To co wyróżnia tą metodę spośród innych, to na pewno system oceny i interpretacji mimiki, i gestykulacji pacjenta tworzący podstawę diagnostyczną. Dodatkowo poprawna diagnostyka i wykorzystanie różnych form manipulacji powięziowych przynoszą szybkie i długotrwałe efekty, szczególnie w przypadku ostrych dolegliwości bólowych, związanych m.in. ze skręceniem i zwichnięciem stawów, po urazach sportowych, w bólach kręgosłupa, ograniczeniach ruchomości.