8 lipca 2017

Laseroterapia

Biostymulacja laserowa jest metodą leczniczą polegającą na inicjowaniu bądź pobudzaniu (stymulacji) odpowiedzi fizjologicznej organizmu. Stosuje się w tym celu małe dawki energii, które nie powodują miejscowego wzrostu temperatury tkanek o więcej niż 1°C.

Promieniowanie laserowe możemy rozpatrywać jako promieniowanie elektromagnetyczne. Procesy zachodzące w czasie ekspozycji tkanki na działanie światła laserowego są zgodne z prawami optyki. Promieniowanie laserowe, padając na tkankę, ulega częściowemu odbiciu i ugięciu, a pozostała energia wnika w tkankę, gdzie podlega rozproszeniu, jest absorbowana oraz transmitowana w jej głębsze warstwy.

Na granicy ośrodków o różnym współczynniku załamania (powietrze i tkanka) następuje częściowe odbicie promieni laserowych oraz rozproszenie zachodzące w ośrodkach niejednorodnych, czyli w takich, w których współczynnik załamania zmienia się w poszczególnych jego punktach.

Z punktu widzenia laseroterapii najważniejsze znaczenie ma skuteczna absorpcja promieniowania oraz zamiana energii światła laserowego na inny rodzaj energii, wywołującej pożądany efekt terapeutyczny. Może być to osiągnięte przez takie dobranie parametrów zabiegowych aby w czasie oddziaływania dominowały procesy transmisji energii na określoną głębokość. Gdzie z kolei ma nastąpić optymalna absorpcja energii przez poszczególne struktury tkankowe. Obecne w tkance tzw. chromatofory (fotoakceptory), takie jak cząsteczki wody, hemoglobiny, melaniny czy białka, mają specyficzny dla siebie zakres widma promieniowania o określonej długości fali, w stosunku do którego mają zdolność transmisji lub pochłaniania.

Istnieje obszar promieniowania laserowego, w którym transmisja promieniowania w komórkach jest największa. Obszar ten nazywa się okienkiem optycznym (terapeutycznym) skóry i mieści się w przedziale długości fali 550- 1200nm. Uznaje się, że fale promieniowania w tym zakresie długości są najbardziej przenikliwe dla skóry.

Oczywiste jest także, że proces fizycznego przechodzenia światła laserowego przez żywe tkanki jest bardzo skomplikowany, co wynika z faktu, iż tkanka ludzka ze względu na swoją budowę i skład, należy do struktur wybitnie niejednorodnych. Zatem zakres penetracji promieni laserowych w tkance z jednej strony zależy od jej właściwości (struktury, nawodniania, zawartości hemoglobiny, melaniny itd.), z drugiej zaś od właściwości promieniowania laserowego (długości fali, mocy, czasu naświetlania).

Zbadano, iż promieniowanie emitowane przez sondę czerwoną (dł. fali np. 650/660nm) wnika na głębokość ok. 10-15mm (w niektórych źródłach podaje się nawet do 3cm), natomiast promieniowanie emitowane przez sondę podczerwoną (dł. fali np. 808nm) wnika na głębokość 30- 50mm ( w niektórych źródła podaje się nawet do 8cm).

Działanie terapeutyczne:

 • zwiększenie syntezy kolagenu, białek i kwasu rybonukleinowego
 • zwiększenie liczby mitochondriów i przyspieszenie procesów metabolicznych w komórce
 • zwiększenie potencjału czynnościowego błon komórkowych
 • zwiększenie lub zmniejszenie aktywności neuroprzekaźników
 • zwiększenie fagocytozy, wzrost aktywności i liczebności limfocytów
 • zwiększenie odpływu limfy z miejsc objętych stanem zapalnym
 • zwiększenie zawartości wapnia i gęstości beleczek kostnych
 • zwiększenie aktywności pompy sodowo – potasowej
 • wzrost poziomu endorfin

 

Wskazania:

 • leczenie uszkodzeń i stanów zapalnych tkanek miękkich
 • leczenie blizn pooperacyjnych – niezwłóknionych
 • martwica skóry
 • gojenie ran i owrzodzeń (w tym również odleżyny)
 • leczenie złamań kości (utrudniony zrost kostny)
 • działanie przeciwbólowe
 • RZS, ZZSK, choroba zwyrodnieniowa stawów
 • zespoły bólowe w przebiegu dyskopatii
 • zapalenia okołostawowe
 • zespoły powstałe w wyniku przeciążenia mięśni i tkanek miękkich okołostawowych, w tym również m.in. zespół bolesnego łokcia, przeciążenie ścięgna Achillesa, zapalenie więzadeł rzepki
 • zapalenie ścięgien, powięzi, pochewek ścięgnistych i kaletek stawowych
 • nerwobóle nerwów obwodowych, szczególnie po przebytym półpaścu
 • zespoły przeciążenia mięśni
 • łuszczyca
 • odmrożenia
 • zespół pozakrzepowy
 • obrzęk chłonny
 • nauropatia cukrzycowa
 • trądzik pospolity
 • opryszczka zwykła, afty
 • zespół cieśni nadgarstka
 • porażenie nerwu twarzowego
 • ostroga piętowa
 • dna moczanowa
 • leczenie stopy cukrzycowej
 • cellulitis
 • rozstępy
 • afty
 • leczenie blizn, bliznowców, oparzeń, zapalenia skóry i łysienia