13 lipca 2017

Metody Specjalistyczne

Są to różne, specjalistyczne metody, które wykorzystuje się w pracy z pacjentem. Takie dodatkowe kwalifikacje zdobywane są kursach doszkalających oraz kształceniu podyplomowym w trakcie trwania pracy zawodowej fizjoterapeuty (całe życie:). Nie są to tylko same „narzędzia”, ale również sposób analizy i postrzegania problemu pacjenta w sposób pozwalający dotrzeć jak najbliżej źródła istniejących dolegliwości, i umożliwiający oddziaływanie właśnie w tym obszarze. Ponieważ pomagają w dotarciu do przyczyn, lub szeregu zmian przyczynowo- skutkowych istniejących dysfunkcji, znacznie przyspieszają i usprawniają proces diagnostyczno-leczniczy, pozwalając na osiąganie jak najlepszych rezultatów leczenia.