8 lipca 2017

Funkcjonalna Osteopatia I Integracja

FOI (Funkcjonalna Osteopatia i Integracja)- jest holistyczną koncepcją zabiegową w terapii manualnej. Jest terapią całego ciała, która zakłada, że ciało ludzkie na problem powstały w narządzie ruchu zawsze reaguje jako całość. Ciało zawsze będzie kompensowało dany problem. Praktyka dowodzi, że mechanizmy kompensujące są rozproszone po całym ciele, zawsze jednak według ustalonego wzoru. W celu szybkiego i trwałego uporania się z problemami lub bólem, podczas terapii największą uwagę w tej metodzie poświęca się metodyce kompensacji. Negowana jest tu terapia lokalna, ograniczona jedynie do obszaru bólowgo a badane i poddawane terapii są zawsze powiązania przyczynowe. Dla FOI centralną osią istotną dla funkcjonowania całego organizmu jest kręgosłup. Jest on centralnym miejscem połączeń, nie tylko pod względem funkcjonalnym, lecz również jeśli chodzi o układ nerwowy. Dzięki dokładnemu badaniu fizykalnemu i zastosowaniu pewnych i łagodnych technik terapeutycznych terapia ta jest bezpieczna i przynosi szybkie rezultaty w postaci zmniejszenia dolegliwości bólowych pacjenta i odtworzenia optymalnej funkcji.